Membri fondatori
Primire membriGeograful
Analele APGRFormare
Ocupatii
CalificariFORMARE


ANUNT

Investeste in oameni!


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1 - "Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.2 "Calitate in invatamantul superior"
Numarul de identificare al contractului:POSDRU/156/1.2/G/141105
Titlul proiectului: "Promovarea inovarii si asigurarii calitatii in domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat"

MATERIALE DIDACTICE SI DE ÎNVATARE PENTRU O NOUA OPCUPATIE IN DOMENIUL GEOGRAFIE!


   Universitatea din Bucuresti, prin Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale al Universitatii din Bucuresti, a elaborat, în perioada 14 mai 2014 - 13 decembrie 2015, proiectul "Inovarea si cresterea calitatii în învatamântul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice si didactice în domeniul planificarii si dezvoltarii teritoriale" (ID POSDRU/156/1.2/G/141105).
   Acest proiect a fost finantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 - "Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de interventie 1.2 - "Calitate în învatamântul superior".
   Obiectivul general al proiectului a fost elaborarea unor ghiduri ca instrumente metodologice si didactice în domeniul planificarii si dezvoltarii teritoriale, pentru o mai buna integrare a absolventilor pe piata muncii, prin cresterea competentelor specifice, validarea unei calificari si introducerea unei noi ocupatii în Clasificarea Ocupatiilor din România. Ghidurile elaborate vor facilita extinderea oportunitatilor de învatare pentru studenti, conducând la profesionalizarea acestora si la optimizarea traiectoriilor de cariera, inclusiv prin accesul la o noua ocupatie: Specialist Planificare Teritoriala. Aceasta ocupatie este deja înscrisa în Clasificarea Ocupatiilor din România.
   Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive majore în domeniul planificarii si dezvoltarii teritoriale, prin faptul ca materialele elaborate reprezinta documente de referinta ce vor fi folosite atât ca instrumente didactice, pentru o mai buna pregatire a studentilor în vederea integrarii mai rapide pe piata muncii, cât si ca instrumente metodologice.ANUNT

Investeste in oameni!


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.2 "Calitate in invatamantul superior"
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/141260
Titlul proiectului: "Promovarea inovarii si asigurarii calitatii in domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat"UN MASTER INTERDISCIPLINAR iN DOMENIUL GEOGRAFIE!


   Universitatea din Bucuresti, prin Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale al Universitatii din Bucuresti, si Universitatea de Urbanism si Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti au elaborat, in perioada 14 mai 2014" 13 decembrie 2015, proiectul "Promovarea inovarii si asigurarii calitatii in domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat" .
   Acest proiect a fost finantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, Domeniul major de interventie 1.2 "Calitate in invatamantul superior".
   Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui program de master inovativ, in domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente. Acest program de studii are ca tinta formarea, din perspectiva interdisciplinara, a unor specialisti inalt calificati, in vederea unei mai bune insertii pe piata muncii pe un segment prioritar, de interes national si european. intrucat, prin definitie, dezvoltarea teritoriala are o importanta componenta practica, asociata politicilor publice in domeniu, proiectul, prin rezultatele obtinute, va contribui la cresterea capacitatii invatamantului universitar de a armoniza achizitiile teoretice cu cele aplicative.

tine-ma minte
HOME    DESPRE APGR     EVENIMENTE     NOUTATI      CONTACT  

Copyright 2009 APGR