Membri fondatori
Primire membriGeograful
Analele APGRFormare
Ocupatii
CalificariDESPRE A.P.G.R.

MISIUNEAparitia acestei asociatii profesionale nu se vrea o alternativa la alte organizatii din domeniu, ci dimpotriva, impreuna cu acestea sa contribuie la imbunatatirea imaginii GEOGRAFIEI, imbunatatire bazata pe atuurile nevalorificate suficient ale acesteia. Practic, viziunea fondatorilor asupra acestei asociatii a fost de a crea o adevarata institutie care sa defineasca, sa promoveze si sa apere profesia de „GEOGRAF” si implicit pe acele profesii derivate din calificarile apartinand domeniului geografie. Urmand astfel, cu o mare intarziere, parcursul organizatoric al geografilor din alte tari ale lumii (SUA, Franta, Italia), se doreste asigurarea unui cadru flexibil si usor accesibil tuturor geografilor, pentru as exprima opinia deschis in legatura cu propriul domeniu, dar si cu schimbarile exponentiale care se produc in mediu si societate.

Citeste mai mult »

STATUTUL  DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE

A ASOCIATIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMANIA

 

CAPITOLUL  I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1

(1)   Se constituie Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania, conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. _60651_ din 17.03.2008, eliberata de Ministerul Justitiei, Directia Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

(2)   Acronimul sau este APGR.

(3)   Aceasta denumire va fi respectata In toate documentele, anunturile  si  In relatiile cu alte institutii din tara  si  din strainatate.

(4)   In toate documentele emise de Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania denumirea acesteia va fi urmata de notiunile referitoare la sediu, sentinta civila de Infiintare  si  cod fiscal.

(5)   Membrii fondatori sunt cuprinsi In Anexa 1, care face parte integranta din prezentul Statut.

     Art. 2

(1)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania este o asociatie cu personalitate juridica, neguvernamentala  si  non-profit, cu caracter profesional, desfasurandu-si  activitatea In conformitate cu legile tarii  si  cu prevederile prezentului statut.

(2)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania este rezultatul liberului consimtamant exprimat de membrii fondatori In vederea desfasurarii acelor activitati care sa serveasca realizarii scopurilor principale asumate prin prezentul statut.

(3)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania are personalitate juridica din momentul Inregistrarii sale legale, In conformitate cu dispozitiile legislatiei privind organizarea  si  functionarea asociatiilor  si  fundatiilor.

(4)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania emite balanta financiara de venituri  si  cheltuieli  si  detine conturi bancare In lei  si  In valuta.

(5)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania va avea o heraldica proprie ce va fi aprobata de catre Consiliul Fondatorilor  si  Insemnand  simboluri distinctive ce vor fi folosite pe toate documentele oficiale  si  materialele promotionale elaborate de aceasta.

(6)    In cadrul stabilit de lege, Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania poate avea filiale pe teritoriul Romaniaei, poate colabora cu organisme  similare de pe teritoriul altor state, cu respectarea legislatiei specifice a acestora.

     Art. 3

(1)   Sediul Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania este In Bucuresti, Bulevadrul Regina Elisabeta, nr.4-12,  cod postal 030018, sector 1.

(2)   Schimbarea sediului Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania poate avea loc numai In baza deciziei Consiliului Fondatorilor, prin Inregistrarea obligatorie a acestuia In instanta de judecata.

     Art. 4

(1)    Durata de functionare a Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania este nelimitata In timp.

(2)    Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania Isi  va Inceta activitatea pe baza hotararii membrilor fondatori  si  a hotararii judecatoresti definitive, cu respectarea legislatiei In vigoare.

 

CAPITOLUL  II – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI PROFESIONALE A GEOGRAFILOR DIN ROMANIA

     Art. 5  Scopul constituirii Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania consta In crearea cadrului organizatoric de actiune In vederea Indeplinirii obiectivelor de la Art.6

     Art. 6  Obiective

            Obiectivele Asociatiei Profesionala a Geografilor din Romania sunt :

a)     promovarea statutului de profesionist In domeniul geografiei;

b)     definirea rolului si afirmarea domeniului „geografie” In existenta si evolutia societatii;

c)      promovarea interdisciplinaritatii ca principiu al teoriei si practicii in analiza si dinamica teritoriala, a societatii umane In general;

d)     realizarea unei stari de echilibru Intre interesele publice si cele private, colective si individuale, In domeniul dezvoltarii teritoriale durabile;

e)     reprezentarea nationala si internationala a profesionistilor In domeniul geografiei, inclusiv al dezvoltarii teritoriale;

f)        sprijinirea financiara a tinerilor remarcati In activitatea de cercetare si proiectare, In limitele fondurilor avute la dispozitie.

CAPITOLUL  III – FORME DE ACTIVITATE

     Art. 7  Pentru Indeplinirea obiectivelor sale, APGR foloseste urmatoarele forme de activitate:

a)     cooperarea cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu institutii/organizatii de orice fel, implicate In activitatile din domeniu, inclusiv al dezvoltarii teritoriale;

b)     cooperarea cu asociatii profesionale similare, pe plan intern si international;

c)      informarea cat mai larga privind specificul activitatii si preocuparile profesionistilor din acest domeniu;

d)     organizarea de manifestari stiintifice si profesionale pe plan national si international.

 

Art. 8  APGR urmareste realizarea obiectivelor sale si prin urmatoarele actiuni specifice:

a)     implicarea In procesul de elaborare a legislatiei In domeniul analizei spatiului si societatii, al  dezvoltarii teritoriale, al dezvoltarii locale si regionale, inclusiv prin propunerea de acte normative, In conformitate cu legislatia In vigoare;

b)     implicarea In stabilirea cadrului legal si institutional de practicare a profesiei de geograf si a celor care deriva din acest domeniu: analist mediu, analist turism si analist teritorial; colaborarea, In acest sens, cu institutiile centrale de profil, cu institutiile de Invatamant superior, cu administratia publica centrala si locala;

c)      cooperarea si colaborarea permanenta cu alte organizatii si asociatii ale profesionistilor din alte domenii implicate In amenajarea si dezvoltarea teritoriala, In dezvoltarea durabila;

d)     editarea de publicatii, precum revistele “Analele Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania”, „International Journal on Territorial Dynamics” si “Geograful”;

e)     organizarea de programe de pregatire sau de perfectionare profesionala, inclusiv activitati de tip “life long learning”, In parteneriat cu institutii de Invatamant superior sau cu alte organizatii interesate din tara si strainatate, conform legii;

f)        participarea la programe europene, In cooperare cu organizatii sau institutii similare din din Romania si din alte tari;

g)     informarea, consilierea si acordarea de sprijin profesional, membrilor APGR;

h)      organizarea si desfasurarea unor campanii publice sau a activitatilor de lobby In domeniul analizei si dezvoltarii teritoriale, al dezvoltarii durabile;

i)        desfasurarea unor activitati de cercetare, proiectare, consulting si expertiza In domeniul geografiei, al analizei si dezvoltarii spatiale a societatii umane.

 

Art. 9  Principalele activitati desfasurate de APGR sunt :

a)     organizarea de conferinte,  simpozioane, dezbateri, seminarii, expozitii  si  Intalniri de lucru;

b)     organizarea de trasee turistice In scopul promovarii valorilor nationale;

c)      organizarea de manifestari stiintifice nationale  si  internationale;

d)     participarea la elaborarea  si  gestionarea unor proiecte  si  programe de cercetare cu finantare locala, nationala si/sau externa, In vederea atingerii obiectivelor  si  scopului propus al APGR;

e)     colaborarea  si  asocierea cu alte organisme similare si  organizatii nationale sau internationale, cu unitati economice din tara sau strainatate cu interese convergente;

f)        editarea  si  tiparirea de publicatii;

g)     realizarea de schimburi de experienta  si  informatii cu organisme de profil din tara  si  din strainatate;

h)      APGR poate participa la crearea unor fundatii de caritate, culturale In vederea atingerii obiectivelor propuse;

i)        organizarea de activitati ce au ca scop schimburi interculturale, de documentare  si  schimburi de experienta;

j)        organizarea de activitati In scopuri ecologice  si  de protectie a mediului Inconjurator, precum  si  de promovare  si de Imbunatatire a calitatii vietii In mediile rural si urban.

 

    Art. 10

(1)      In vederea atingerii obiectivelor, APGR poate Infiinta filiale la nivel de mari orase, judete sau regiuni, cu structuri de conducere care respecta statutul asociatiei, conform regulamentului de functionare a acesteia.

 

 

CAPITOLUL  IV – CALITATEA DE MEMBRU

     Art. 11   

Pot fi membri ai APGR persoanele fizice  si/sau juridice din tara  si/sau strainatate care depun adeziune scrisa, sunt de acord cu prevederile statutare  si  cu alte reglementari specifice  si  care doresc sa contribuie la realizarea scopului/obiectivelor stabilite,  si  sunt agreate de Consiliul Fondatorilor, conform principiilor APGR.

     

      Art. 12  

Categoriile de membri sunt urmatoarele :

a)     membri fondatori – sunt acele persoane fizice  care au participat  si  au contribuit la Infiintarea, organizarea  si  dezvoltarea initiala a APGR;

b)     membri – sunt persoanele fizice  si/sau juridice din tara  si/sau strainatate care accepta  si  respecta statutul APGR si  alte reglementari specifice, depun adeziune scrisa, doresc sa contribuie la realizarea scopului  si  obiectivelor stabilite  si  sunt acceptate de Consiliul Fondatorilor;

c)     membri de onoare - sunt persoane fizice  si/sau juridice din tara  si/sau strainatate care prin personalitatea  si  activitatea lor marcanta sau prin contributii financiare sau materiale sprijina actiunile APGR. Membrii de onoare sunt aprobati de Consiliul Fondatorilor la propunerea Presedintelui.

     Art. 13     

(1)     Calitatea de membru se dobandeste prin completarea cererii de adeziune, recunoasterea Statutului  si  acceptarea de catre Consiliul Fondatorilor cu majoritatea voturilor membrilor acestuia;

(2)     Calitatea de membru al APGR este personala  si  inalienabila;

(3)     Calitatea de membru se poate pierde prin :

a)     renuntarea In scris;

b)     pierderea drepturilor civile;

c)      lichidarea persoanei juridice asociate;

d)     nerespectarea prevederilor statutare  si  a celorlalte reglementari specifice activitatii asociatiei, daca prin aceasta a fost perturbata activitatea organizatiei sau lezate interesele legitime ale acesteia;

(4)     Decizia de retragere a calitatii de membru este de competenta Consiliului Fondatorilor, la propunerea Presedintelui sau a oricarui membru fondator.

CAPITOLUL  V – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

A. DREPTURI

     Art. 14  Membrii APGR au urmatoarele drepturi :

l)        sa  participe cu drept de vot la luarea hotararilor care privesc desfasurarea activitatilor;

m)   sa  aleaga si  sa  fie alesi  In organele de conducere sau de executie ale APGR;

n)      sa  Isi  exprime liber opiniile proprii la toate nivelurile organizatiei;

o)     sa  primeasca  la cerere toate documentatiile  si  informatiile disponibile In domeniu;

p)     sa  participe la actiunile APGR;

q)     sa  recomande primirea de noi membri;

r)       sa  posede legitimatie  si  insigna;

s)      sa  beneficieze de sprijinul APGR In limitele prevazute de prezentul statut.

B.OBLIGATII

     Art. 15 Toti membrii sunt obligati :

a)     sa  respecte prevederile prezentului Statut;

b)     sa  respecte hotararile  si  deciziile organelor de conducere ale asociatiei;

c)      sa  contribuie la  prestigiul APGR;

d)     sa  sprijine moral  si  material desfasurarea activitatilor organizatiei, inclusiv pe cele de organizare a manifestarilor specifice, In tara si  strainatate;

e)     sa  respecte integral angajamentele asumate la dobandirea calitatii de membru al APGR.

CAPITOLUL VI – STRUCTURA ORGANIZATORICa SI  DE CONDUCERE

     Art. 16 Organele de conducere ale APGR sunt:

1.      Adunarea Generala

2.      Consiliul Fondatorilor

3.      Consiliul Director

4.      Comisia de cenzori

 

     Art. 17 – Adunarea Generala

(1)    Adunarea Generala a APGR se compune din membrii fondatori  si  din membrii care au fost primiti ulterior Inregistrarii juridice a organizatiei, la care se adauga membrii de onoare.

(2)    Adunarea Generala se convoaca anual In sesiune ordinara  si  ori de cate ori este nevoie, la solicitarea a cel putin 2/3 din totalul membrilor, In sesiune extraordinara.

(3)    Adunarea Generala se convoaca prin anuntare cu cel putin 15 zile Inainte  si  este statutara In prezenta a 2/3 dintre membri sai (personal sau prin reprezentanti).

(4)    Hotararile Adunarii Generale (ordinare sau extraordinare) se iau cu majoritate de voturi. Membrii fondatori, prin majoritate simpla, au drept de veto la deciziile Adunarii Generale, care privesc structurile de conducere, comitetele de redactie ale revistelor, precum si patrimoniul asociatiei, daca acestea contravin statutului initial;

(5)    In cazul In care nu se Intruneste numarul necesar de voturi, Adunarea Generala va avea loc la o data ce va fi stabilita de Consiliul Director. In aceasta  situatie, hotararile se vor lua cu o majoritate simpla din numarul celor prezenti.

(6)    Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de Presedinte la cererea scrisa a cel putin 2/3 din membrii sai. Convocarea va trebui sa  cuprinda locul  si  data desfasurarii,  precum  si  ordinea de zi. Aceasta va fi anuntata In prealabil cu cel putin 7 zile lucratoare.

     Art. 18 APGR este organizata pe principiul democratiei, votul In cadrul Adunarii Generale fiind exprimat liber, deschis, In afara de  situatiile exprese cand se poate stabili votare In secret.

 

     Art. 19  Atributiile Adunarii Generale sunt :

a)     alege  si  revoca, dupa caz, Consiliul Director, cu acordul Consiliului Fondatorilor;

b)     confirma Comisia de cenzori;

c)      aproba modificarea sau completarea Statutului, la propunerea Consiliului Fondatorilor;

d)     analizeaza  si  aproba raportul de activitate al Consiliului Director  si  al Comisiei de cenzori;

e)     aproba bugetul anual de venituri  si  cheltuieli, precum si executia bugetara;

f)        aproba planul general anual de activitate al APGR;

g)     hotaraste asupra Incetarii activitatii APGR cu unanimitate de voturi ale membrilor sai, In conditiile legii;

h)      stabileste mandatul organelor de conducere, la propunerea Consiliului Fondatorilor.


     Art. 20  Consiliul Fondatorilor

(1)     Consiliul Fondatorilor este format din membrii fondatori  si  are urmatoarea componenta:

1.      Prof.univ.dr. Ioan Ianos

2.      Prof.univ.dr. Pompei Cocean

3.      Prof.univ.dr. Cristian Braghina

4.      Prof.univ.dr. Cristian Talanga

5.      Prof.univ.dr. Vasile Surd

6.      Prof.univ.dr. Ioan Mac

7.      Prof.univ.dr. Constantin Rusu

8.      Prof.univ.dr. Ionel Muntele

9.      Prof.univ.dr. Alexandru Ilies

10. Prof.univ.dr. Petru Urdea

11. Prof.univ.dr. Nicolae Popa

12. Prof.univ.dr. Maria Patroescu

13. Prof.univ.dr. Maria Radoane

14. Prof.univ.dr. Nicolae Cianga

15. Conf.univ.dr. Danut-Radu Sageata

16. Conf.dr. Mihai Bogdan

17. Dr. Vasile Simileanu

(2)     Pana la constituirea Adunarii Generale, Consiliul Fondatorilor are competentele acesteia.

(3)     Dupa constituirea Adunarii Generale, atributiile Consiliului Fondatorilor constau In urmarirea Indeplinirii hotararilor Adunarii Generale de catre Consiliul Director, precum si respectarea prezentului statut.

(4)     Consiliul Fondatorilor este statutar In prezenta a doua treimi dintre membrii sai  si  adopta hotarari cu majoritate de voturi din numarul celor prezenti.

     Art. 21 – Consiliul Director

(1)              Intre sesiunile Adunarii Generale, APGR este coordonata de Consiliul Director, alcatuit din 7 membri si  de Presedintele asociatiei, ales pentru o perioada de 5 ani.

(2)              Mandatul membrilor Consiliului Director poate fi reInnoit prin votul Adunarii Generale.

(3)              Consiliul Director se reuneste trimestrial In sedinte ordinare  si,  ori de cate ori este nevoie, In sedinte extraordinare.

(4)              Consiliul Director este statutar In prezenta a doua treimi dintre membrii sai (personal sau prin reprezentanti) si  adopta hotarari prin votul majoritar al membrilor prezenti.

(5)              Activitatea APGR se desfasoara pe baza principiului conduitei democratice, astfel Incat nici un fel de hotarari sa  nu fie luate decat cu consultarea Intregului colectiv.

Art. 22 Atributiile Consiliului Director sunt :

a)     conduce activitatea asociatiei Intre doua sesiuni ale Adunarii Generale;

b)     propune programul anual de activitati  si  asigura Indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;

c)      administreaza fondurile  si  patrimoniul, In conformitate cu hotararile Adunarii Generale  si  cu scopurile asociatiei;

d)     reglementeaza  si  rezolva problemele curente;

e)     aproba schema de personal  si  veniturile angajatilor  si  a colaboratorilor asociatiei;

f)        pregateste  si  convoaca Adunarea Generala;

g)     acorda recomandari  si  Imputerniciri;

h)      propune Adunarii Generale bugetul anual de venituri  si  cheltuieli;

i)        propune modificari sau completari de statut, cu acordul Consiliului Fondatorilor;

j)        acorda calitatea de membru de onoare;

k)      stabileste mandatul de reprezentare interna  si internationala a Presedintelui sau a altui membru mandatat In acest sens.

      Art. 23   Componenta Consiliului Director este urmatoarea:

1.                    Prof.univ.dr. Ioan Ianos             –  presedinte

2.                    Prof.univ.dr. Urdea Petru           – vicepresedinte

3.                    Prof.univ.dr. Pompei Cocean    – vicepresedinte

4.                    Prof.univ.dr. Cristian Braghina – vicepresedinte

5.                    Prof.univ.dr. Constantin Rusu  – vicepresedinte

6.                    Prof.univ.dr. Alexandru Ilies      - vicepresedinte

7.                    Prof.univ.dr. Cristian Talanga   – secretar general

 

      Art. 24  -  Presedintele

(1)      Presedintele APGR este desemnat de catre Consiliul Fondatorilor, avand un mandat de 5 ani.

(2)      Atributiile Presedintelui sunt :

a)     conduce activitatea asociatiei Intre sesiunile Consiliului Director;

b)     reprezinta APGR pe plan intern  si  international cu mandatul Consiliului Director;

c)      detine drept de semnatura In numele APGR;

d)     detine prima semnatura In banca In numele asociatiei;

e)     asigura  si  raspunde de coordonarea curenta a activitatilor asociatiei;

f)        prezideaza lucrarile Consiliului Director, ale Consiliului Fondatorilor  si  ale Adunarii Generale;

g)     propune data  si  locul desfasurarii sedintelor Consiliului Director, precum  si  ordinea de zi;

h)      propune masuri de Imbunatatire a activitatii asociatiei;

i)        asigura  si  raspunde de continuitatea activitatii asociatiei;

j)        pregateste  si  convoaca Consiliul Director;

k)      dispune de dreptul exclusiv de a semna acorduri de colaborare, In tara si In  strainatate  In baza aprobarii Consiliului Director;

l)        decide asupra angajarii personalului de executie selectat prin concurs;

m)   asigura reprezentarea juridica a asociatiei.

      Art. 25 - Comisia de cenzori

(1)     Comisia de cenzori este aleasa prin vot de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 3 ani;

(2)     Comisia de cenzori asigura disciplina financiar-contabila a APGR;

(3)     Presedintele Comisiei de cenzori prezinta Adunarii Generale raportul privind verificarea activitatilor financiar-contabile;

(4)     Nici un membru al Comisiei de cenzori nu poate face parte din organele de conducere ale asociatiei.

 

Art.26 – Presedintele de onoare

(1)   La propunerea Consiliului Fondatorilor, Adunarea Gegenrala poate alege un presedinte de onoare al APGR;

(2)   Presedintele de onoare are dreptul sa participe la toate reuniunile structuirilor organizatorice ale APGR;

(3)   Presedintele de onoare poate reprezenta APGR la nivel national si international cu acordul Consiliului Director.

 

CAPITOLUL VII – PATRIMONIUL APGR

Art. 27 -  Patrimoniul APGR se constituie din surse financiare extrabugetare formate din :

-         patrimoniul initial;

-         cotizatii;

-         subventii subscrise de membrii sai sau de alte persoane;

-         donatii;

-         depuneri;

-         sponsorizari  si  subscriptii ale unor terte persoane fizice sau juridice;

-         mosteniri;

-         fonduri provenite din activitatea de cercetare desfasurata In cadrul asociatiei;

-         subventii guvernamentale;

-         derularea de programe internationale;

-         subventii ale unor organisme internationale;

-         alte surse legal acceptate.

             Aceste fonduri vor constitui veniturile APGR

      Art. 28 Patrimoniul initial al APGR este de  2040 lei, oferit de catre membrii fondatori In parti egale.

      Art. 29 Resursele organizatiei nu pot fi Insusite ca profit de nici o persoana fizica sau juridica. Acestea pot fi utilizate numai pentru sustinerea  si  dezvoltarea activitatilor asociatiei, la plata serviciilor, a salariilor  si  indemnizatiilor stabilite de catre Consiliul Director.

      Art. 30 APGR are cont financiar In banca, In lei  si  In valuta, deruland Intreaga sa  activitate materiala  si  financiar-contabila conform legii.

      Art. 31 Cotizatiile, donatiile, varsamintele  si  celelalte transmiteri In natura sau In numerar, nu creaza drepturi suplimentare persoanelor In cauza.

      Art. 32  Fondurile banesti  si  materiale vor fi folosite conform bugetului de venituri  si  cheltuieli aprobat anual pentru :

-         asigurarea bunei functionari a asociatiei;

-         ajutoare pentru desfasurarea programelor In vederea atingerii obiectivelor propuse.

      Art. 33  Dreptul de administrare a patrimoniului APGR revine Consiliului Director prin investirea cu specimen de semnatura  si  drept de dispozitie, conform prevederilor legale, la banca, a reprezentantilor desemnati.

            Acestia poarta raspunderea In fata Consiliului Director pentru legalitatea operatiunilor financiare efectuate  si  sunt controlate de Comisia de cenzori.

      Art. 34  Patrimoniul APGR este indivizibil  si  netransmisibil.

      Art. 35  In caz de dizolvare a asociatiei, patrimoniul APGR urmeaza cursul de procedura prevazuta de O.G. 26/2000, conform legii, cu precizarea ca partea de patrimoniu provenita de la stat se restituie acestuia, iar aporturile membrilor fondatori se restituie, de asemenea, acestora.

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

      Art. 36  APGR se poate desfiinta prin hotararea Consiliului Fondatorilor, convocat special In acest scop, cu unanimitate din voturile membrilor sai; cu acest prilej se adopta  si  modalitatea de lichidare, inclusiv  de destinatie a patrimoniului asociatiei.

      Art. 37   APGR Isi  rezerva dreptul de a colabora cu toate organizatiile interne  si/sau internationale, sa  desemneze reprezentantii sai la conferintele nationale  si/sau internationale axate pe problematica expusa In obiectivele asociatiei.

      Art. 38  Pentru realizarea scopurilor sale, APGR poate sa  Infiinteze unitati lucrative, In conditiile legii.

      Art. 39  Dispozitiile prezentului Statut vor fi detaliate  si  completate cu prevederile regulamentului de organizare  si  functionare ce va fi Intocmit de Consiliul Director.

      Art. 40  Modificarea  si  completarea prezentului Statut se propune Adunarii Generale In prezenta a doua treimi din membrii acesteia, de catre Consiliul Director.

      Art. 41  Situatiile neprevazute In prezentul Statut se solutioneaza de catre Consiliul Director si Consiliul Fondatorilor, cu respectarea prevederilor legii.

      Art. 42 Consiliului Director al APGR Ii revine raspunderea respectarii dispozitiilor legale In vigoare, In sensul de a declara imediat In instanta orice modificare ulterioara a Statutului  si  Actului Constitutiv, Incetarea, dizolvarea sau lichidarea, precum  si orice alte modificari ale acestora.

      Art. 43  Nerespectarea dispozitiilor prezentului Statut se sanctioneaza cu excluderea din asociatie  si, dupa caz, financiar sau penal. Nerespectarea trebuie sesizata de catre Adunarea Generala, Consiliul Director sau de catre Consiliul Fondatorilor.

      Art. 44 APGR are dreptul la  sigiliu  si  Insemne proprii, ca persoana juridica.

      Art. 45  Prezentul Statut, care constituie norma de functionare a Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania a fost aprobat de Consiliul Fondatorilor In data de 2.02.2008.

      Art. 46  Se Inregistreaza sigla APGR, care este compusa din trei campuri concentrice, In centrul carora se afla harta Romaniei. Campul exterior cuprinde o coroana de lauri pe fond galben, iar pe campul median este inscriptia Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania.

      Art. 47.  Reprezentarea In instanta si Indeplinirea tututor formalitatilor legale pentru dobandirea personalitatii juridice a APGR va fi facuta de catre membrul fondator Ioan Ianos.

 

REDACTAT SI AUTENTIFICAT IN 6 EXEMPLARE LA BIROUL NOTARULUI PUBLIC, DIN CARE PaRTILOR S-AU INMANAT 5 EXEMPLARE ORIGINALE.

 

 

tine-ma minte
HOME    DESPRE APGR     EVENIMENTE     NOUTATI      CONTACT  

Copyright © 2009 APGR